Informácie o nás


   Poradca
s.r.o.

 Kontakty na nás 
  Adresa Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
 
  E-mail abos@i-poradca.sk  
  Telefón (041) 56 52 871
(041) 56 52 877
(041) 56 52 879
 
  Fax (041) 56 52 659  

 Obchodné údaje 
  Banka Dexia banka Slovensko a.s., Žilina  
  Číslo účtu 3187791001/5600  
  IČO 36371271  
  IČ DPH SK2020102293  
  DIČ 2020102293  
  Zápis v OR spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina  

 Služby 
  Naše služby vydávanie kníh a časopisov
redakčné práce
odpovede na písomné otázky predplatiteľov
direct mail
reklama
DTP práce